• Home
  • Kwaliteit en milieu

Kwaliteit en milieu

De firma Steelpaint GmbH, heeft een geintegreerd kwaliteits en milieu controlesysteem ingevoerd. Dit controlesysteem stemt overeen met de hoge eisen die beschreven staan in onze ondernemingsgrondbeginselen:

  • Door vakmanschap naar een hogere kwaliteit
  • Ons denken en handelen afstemmen op de wensen en verwachtingen van onze klanten
  • Een hoge werknemerstevredenheid, door het bewerkstelligen van een grote betrokkenheid met de firma.
  • Een uitmuntende kwaliteit door constante kwaliteitsverbeteringen.
  • Veiligheid tijdens het werk, gezondheid, en milieubewust werken heeft bij ons de hoogste prioriteit.

Bij alle bedrijfs processen komt de veiligheid, de gezondheid en het milieu ten allen tijde op de eerste plaats, daarbij o.a. rekening houdend met het ”veilig werken” van onze eigen medewerkers alsook derden.

De spaarzame omgang met natuurlijke bronnen, heeft bij al onze handelingen de hoogste veiligheid prioriteit.

Steelpaint streeft ernaar alle relevante milieu reglementeringen en wetten te respecteren Wij streven er voorts naar, het belasten door onze onderneming van het milieu zoveel en consequent mogelijk terug te dringen.